Peijnenburg Vught
home
Projecten
Over ons
Particulieren
Contact
cultuurtechniek

Cultuur- en milieutechniek

Peijnenburg Vught Cultuurtechniek BV ondersteunt bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten.

Voorbeelden van deze maatregelen:
• Waterbeheersing,
• Verbetering van de verkaveling,
• Grond verbetering

Ook bij natuurbeheer en ecologisch standpunt worden steeds vaker cultuurtechnische methoden toegepast door het verbeteren van waterbeheersing of grondwerken.

Zo worden er bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er voor flora en fauna meer kansen ontstaan.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie: info@peijnenburgvught.nl of telefoon: 0411 64 13 14.

 

Peijnenburg Vught B.V.
Kruishoeveweg 1
5263 NM Vught

T. 0411 64 13 14
info@peijnenburgvught.nl